Vandaag gezien

Vandaag gezien

Gelukkig is het weer vandaag niet van die aard dat je in een bushokje moet schuilen, want in de Paquaylaan is er even geen plaats in het hokje.2055