Vandaag gezien

Vandaag gezien

Samen met nog anderen, was Jean-Marie Geeraerts vandaag een verontwaardigde ouder aan de ingang van de school Beekbeemden. Hij noemt het een voorbeeld van asociaal parkeergedrag waarmee je niet het goede voorbeeld geeft aan de schoolgaande jeugd die gestimuleerd wordt om veilig naar school te fietsen.
48345