Vandaag gezien

Vandaag gezien

Het weer van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat het provinciale voetbal ook dit weekend stilligt. Maar de jeugd - jongens en meisjes van Rugbyclub 9 blijft er evenzeer tegenaan gaan.Die hebben zelfs graag een beetje modder.1792