Vandaag gezien

Vandaag gezien

Greet Claes ontdekte dit beestje op de bloemen in de tuin, en vraagt zich af wat het is. Wie weet er meer van? UPDATE Collega Marcel Kumpen vermoedt dat het om een penseelkever (Trichius fasciatus - fam. bladsprietkevers/scarabaeidae) gaat. De penseelkever is niet zo talrijk aanwezig in het laagland maar leeft vaker in gebergten en andere hoger gelegen gebieden. Het beestje komt in juni-juli voor op bloemen, vooral moerasspirea en schermbloemigen, zijn larven voeden zich met rottend hout.

5202