Vandaag gezien

Vandaag gezien

Zo ziet dus de verloving van een fuut-koppel eruit. Het mannetje (rechts) duikt onder water en haalt er oud riet naar boven dat hij aan het vrouwtje geeft. Dat is een hint naar een nest en dus kan het paren beginnen. (foto Marcel Gybels)24717