Vandaag gezien

Vandaag gezien

Een strekspin op een bevroren blad. (foto Jan Leijskens)29814