Vandaag gezien

Vandaag gezien

Sommige wakkere burgers nemen zelf een initiatief om de sluikstortproblematiek aan glascontainers een halt toe te roepen. Ze plaatsen een waarschuwingsbord, zoals hier in de Knaepenstraat.28778