Vandaag gezien

Vandaag gezien

Is er in de kerktoren van Heusden-Centrum een raampje opengewaaid? (foto Julien Maebe)72228