Vandaag gezien

Vandaag gezien

Veel woorden zijn hierbij niet nodig om het herfstige karakter van deze dag te onderlijnen. (foto Marcel Gybels)29263