Vandaag gezien

Vandaag gezien

Cowboys te paard op Meylandt, na een korte verpozing aan de blokhut die even op een saloon leek.
1926