Vandaag is de Dag van Europa

Vandaag is de Dag van Europa

Vandaag 9 mei is de Dag van Europa. Op die dag wordt herdacht dat op 9 mei 1950 de aanzet is gegeven voor de eenwording van Europa. Net op een ogenblik dat Europa vreesde voor een derde wereldoorlog werd op het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken de pers samengeroepen voor een mededeling van het hoogste belang. Robert Schuman, Frans minister van buitenlandse zaken, las een verklaring van Jean Monnet voor waarin gepleit werd voor een Europese samenwerking. De eerste decennia is dat traag verlopen, maar de afgelopen jaren is het snel gegaan met Europa, te snel volgens velen.10533