Vandaag is 't Sint-Baar

Vandaag is 't Sint-Baar

Vandaag 4 december is het feest van Sint-Barbara (Sint-Baar in de volksmond), in onze contreien is dat een halve eeuw intensief gevierd door de mijnwerkers. Velen van hen doen ook vandaag, 18 jaar nadat de mijn van Zolder als laatste in de Benelux dichtging, nog iets extra's, een mis, een etentje of een reünie. Sint-Barbara is overigens de patroonheilige van alle gevaarlijke beroepen, ook van de brandweermannen, elektriciens, ontmijners, ....
6409