Veel bedenkingen bij RUP Zolder

Veel bedenkingen bij RUP Zolder

Een 100-tal belangstellenden - onder wie enkele schepenen en gemeenteraadsleden - woonde vanavond in de harmoniezaal de open dorpsraad van Zolder-Centrum bij. Ze kregen een uitvoerige toelichting van de standpunten, bekommernissen en prioriteiten zoals die naar voor gebracht zijn in de verschillende werkgroepen en klankbordgroepen maar ook door verenigingen en individuele inwoners. De timing is uiteraard geen toeval want op 25 november verstrijkt de termijn waarbinnen opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zolder.

Achtereenvolgens deden voorzitter Jos Willems, Danny Tielens, Patrick Tartarin en Jef Elsen verschillende onderdelen uit de doeken. Ze willen dat Zolder-Centrum een dynamisch dorp blijft en niet tot een slaapdorp verzandt. Daarvoor moeten er natuurlijk voor de 7500 inwoners voldoende voorzieningen blijven of komen. Zo heeft het dorp behoefte aan zijn eigen handel en diensten en moet duidelijk gemaakt worden waar die verder kunnen ontwikkeld worden maar ook hoe hun bezoekers er naartoe kunnen komen en kunnen parkeren.

Ondergrondse parking


Zo wordt een 'ondergrondse' parking gesuggereerd op de plaats van het vroegere gemeentehuis, waarboven dan het gemeentehuis kan uitbreiden met de komst van het OCMW. Maar ook elders zijn parkeerhavens mogelijk. Daarnaast hebben fietsers en openbaar vervoer hun plaats nodig. Sluikverkeer door vrachtwagens bleek - ook in de zaal - een grote bekommernis.

De dorpsraad ziet opportuniteiten in de nieuwe 'brede school' die Beekbeemden zou worden op de site van Muze-Woutershof-Dekenstraat-sportcentrum-zwembad'. Ze pleit voor het behoud van het nieuwste deel van Muze als dorpshuis en de uitbouw van de sportzaal van de school tot volwaardige sporthal. De Jogem moet zijn rol blijven spelen maar een stille weg kan er niet doorlopen omwille van de 'opendeur voor vandalen'.

Hogere appartementen

Het vroegere CVO kan ruimte bieden voor handel op de gelijkvloerse verdieping en diensten en wonen hogerop. Tot zijn opluchting kreeg de dorpsraad tijdens de vergadering te horen dat er vanaf januari terug een wekelijkse eucharistie is in de Sint-Vincentiuskerk. De dorpsraad wil dat Zolder een overdekte accommodatie voor competitie- en recreatieve sporten behoudt, liefst door renovatie van het bestaande sportcentrum.

Wat wonen betreft, wordt gepleit voor compactere en energiezuinige woningen en dus ook appartementen met meer bouwlagen, tot 7 of 8. Het Woutershof kan omgebouwd worden tot open en actief museum met plaats voor dorpsmanifestaties. Open ruimte en natuur moeten behouden blijven. Op basis van de opmerkingen en voorstellen van de dorpsraad en de bedenkingen vanuit de zaal mogen de komende dagen en weken wellicht nog een aantal bezwaren tegen het RUP verwacht worden in het gemeentehuis.37152