Veel belangstelling voor VZOC

Veel belangstelling voor VZOC

Zaterdag zijn al heel wat mensen komen kennismaken met het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. Ze kregen er demonstraties vangtechnieken, konden van nabij kijken naar de voertuigen en boten en uiteraard met de vele dieren. Vooral de indrukwekkende roofvogels en de bijna 2000 fazanten genoten veel belanstelling. Ook zondag tussen 10 en 20 uur kan je er nog terecht.
1011