Veel cijfers op de gemeenteraad

De gemeenteraad van 29 november wordt niet alleen de laatste van deze legislatuur, het ziet er ook naar uit dat het een lange zitting wordt. Op de agenda staan immers het budget 2013, de begroting van de politiezone en de cijfers van de kerkfabrieken. Verder zoals eerder gezegd de aanpassing van de waterleiding voor de uitbreiding van de bib en de definitieve verkoop van de gronden in de Laaglandstraat en Douvenstraat aan een projectontwikkelaar voor een woonproject in Viversel. En ook de concessieovereenkomst rond De Zandloper moet aangepast worden. De raad vergadert donderdag 29 november om 19 uur.11857