Veilig schooleinde in Beekbeemden

Veilig schooleinde in Beekbeemden

In Beekbeemden hebben ze het schooljaar feestelijk en veilig afgesloten. Een heel jaar hebben leerkrachten, oudercomité, ouders en kinderen gewerkt rond het thema verkeersveiligheid en dat met een steuntje van Hart voor Limburg. De kinderen mochten hun ouders evalueren (gordel dragen, netjes parkeren, autostoeltjes gebruiken, met de fiets naar school komen, fietshelm en fluovest dragen, …). En deze keer waren zij het die een diploma aan mama of papa mochten overhandigen met een medaille of beker. Trouwens, in het najaar gaan de acties door. Na de diploma-uitreiking werd massaal gedanst op 'These boots are made for walking'. En ook de ouders die vrijwillig toezicht houden tijdens de middagspeeltijd en in de refter werden bedankt met een bloemetje.16484