Veiliger fietspad langs de schoolparking

Veiliger fietspad langs de schoolparking

De Fietsersbond heeft niet alleen oog voor gevaarlijke situaties in het verkeer, maar wil ook fietsverbeteringen onder de aandacht brengen. De primeur op dat vlak is voor het aangepast fietspad aan de parking voor de school aan de Brugstraat. Daarover zijn verschillende overlegmomenten geweest tussen gemeente, school, dorpsraad en Fietsersbond. Het resultaat is een afscheiden fietspad dat ook dienst doet als wandelpad voor kinderen en ouders. Er zouden alleen nog wat paaltjes mogen bijkomen. Het pad maakt deel uit van een veilige route van de Koerselsebaan (Post) tot aan de Schootstraat waar ze aansluit op de Mangelbeekvallei. Daar zou in de toekomst een netwerk tot stand komen met vertakkingen naar verschillende kerkdorpen. Een ontwerper zal nu samen met de mobiliteitsambtenaar een circulatieplan voor het autoverkeer op de schoolparking opstellen. 

50307