Veiligheidsoverleg over problemen met Turken

Na de gebeurtenissen binnen de Turkse gemeenschap in Beringen, is er vanavond een veiligheidsoverleg in Limburg. Daaraan nemen onder meer de procureur en de gouverneur deel, maar ook de burgemeesters en de politiechefs uit de mijngemeenten. Daar zal bekeken worden hoe relschoppers worden aangepakt en hoe een verdere escalatie kan voorkomen worden.28029