Verdeelde reacties op beslissing Groene Delle

Verdeelde reacties op beslissing Groene Delle

Er zijn heel wat reacties op de beslissing van minister Demir om de procedure rond het GRUP Zolder-Lummen-Zuid stop te zetten en dus geen industrie toe te laten in de natuur van De Groene Delle. Groen-Parlementslid Johan Danen vindt het een overwinning voor 40.000 burgers die ervoor gezorgd hebben dat de minister deze beslissing neemt. Zijn collega Kim Dewitte (PVDA) vindt dat er nu zo snel mogelijk werk moet gemaakt worden van een definitieve bescherming van De Groene Delle. Ignace Schops, de natuur-autoriteit uit Heusden-Zolder, is enorm blij dat de natuur in zijn geheel bewaard blijft en dat de tegenstanders op een democratische manier met inhoudelijke argumenten hebben kunnen overtuigen. Werkgeversorganisatie UNIZO-Limburg noemt de beslissing verstandig en moedig en pleit voor een dialoog om in Limburg tot een consensus te komen tussen economie en ecologie, twee domeinen waarvan de zogenaamde tegenstelling voorbijgestreefd is. Heel andere taal valt te horen in de gezamenlijke reactie van de andere werkgeversorganisaties VOKA- en VKW-Limburg. Zij zijn ontgoocheld over de Vlaamse regering en ze houden de voltallige Vlaamse regering verantwoordelijk voor het vergooien van de opportuniteit om duurzame bedrijvigheid mogelijk te maken in Limburg. Volgens hen lag een compromis op tafel en is nu alle ratio zoek. Ze vragen een masterplan voor Limburg waarin duidelijk blijkt wat nog waar mogelijk is.

61973