Verlies van 200.000 euro provinciesteun dreigt

De Vlaamse regering wil het Provinciefonds opdoeken, Limburg dreigt daardoor 6,5 miljoen euro per jaar te verliezen. Maar ook Heusden-Zolder zal de gevolgen daarvan voelen, zo blijkt uit berekeningen van de SP.A. "Op jaarbasis ontvangen we in Heusden-Zolder ongeveer 200.000 euro aan provinciale subsidies voor heel wat beleidsdomeinen, rechtstreeks maar vaak ook onrechtstreeks,” zegt schepen Funda Oru. "We tekenen vaak in op projectoproepen rond opvoedingsondersteuning, flankerend onderwijsbeleid, lokale economie en handelskernen, toeristische initiatieven, …. We maken ook regelmatig gebruik van provinciale diensten zoals de tolkendienst, juridische dienst, het educatief centrum, … We gebruiken provinciale vormingen of genieten van diensten van partners die wel provinciale middelen ontvangen zoals de Opvoedingswinkel West-Limburg en Vorming+." Ook voor het jeugdwerk hebben de besparingen rechtstreekse gevolgen. “Het afgelopen jaar werden we ondersteund voor de fuifbussen voor P(Arty), Rush!, Highway Boekt en Chirobeats Zolder. Het jeugdwerk kon ook gebruik maken van de provinciale uitleendienst en kon heel wat subsidies aanvragen, maar daar hebben we nu dus geen zekerheid meer over”. Funda Oru pleit ervoor dat Brussel de provinciemiddelen dan maar rechtstreeks aan de gemeenten zou geven.17039