Vernieuwde heemkundekring zoekt archiefruimte

Vernieuwde heemkundekring zoekt archiefruimte

Bij de voorstelling van het jaarboek 2010 van de Geschied- en Heemkundige Kring is het vernieuwde bestuur voor het eerst naar buiten getreden, een verandering die zich opdrong na het overlijden van Fons Claes. De nieuwe voorzitter is Sylvain Huybrechts, secretaris is Gilbert Tiri en penningmeester Michel Roelands. Op de foto is de heemkundekring ook vergezeld van provinciaal voorzitter Raymond Lambie. Meteen staat de kring voor een grote uitdaging, het enorme archief en de collectie die Fons Claes in de loop der jaren uitbouwde, zouden een plaats moeten krijgen. Daartoe werd een oproep gelanceerd aan schepen van cultuur Isabelle Thielemans, die vervolgens de het bestuur uitnodigde voor een gesprek om een oplossing te vinden. Hoe het in de toekomst verder moet met boeken en tentoonstellingen is nog geen uitgemaakte zaak, maar voor 2011 ligt de afspraak al vast.6178