Vernissage is hulde aan Fons Claes

Vernissage is hulde aan Fons Claes

In de polyvalente zaal van de bib is vanavond het jaarboek 2010 van de Geschied- en Heemkundige Kring van Heusden voorgesteld en de bijhorende tentoonstelling geopend. Naast de traditionele familie- en andere foto's - 300 in het totaal - staan de stoeten dit jaar centraal. De avond was eigenlijk één grote huldebetuiging aan wijlen Fons Claes, de voorzitter van de kring die afgelopen zomer overleed en die dit boek nog grotendeels klaarmaakte. Hij kon daarbij rekenen op de hulp van nicht Lydia die daarvoor in de bloemetjes werd gezet. Michel Roelands van de Heemkundekring maakte duidelijk hoeveel praktische en inhoudelijke beslommeringen op de vereniging afkomen, na het wegvallen van Fons. Ook voorzitter Raymond Lambie van Heemkunde Limburg, schepen van cultuur Isabelle Thielemans en burgemeester Sonja Claes brachten Fons Claes in herinnering als iemand die veel heeft gedaan voor de instandhouding van het Heusdens Erfgoed. Ook in het boek en de tentoonstelling komt Fons Claes terug. Wim Beets zorgde voor de gepaste muzikale sfeer. De fototentoonstelling kan bezocht worden tot en met zaterdag 20 november, van maandag tot donderdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur, vrijdag van 10 tot 12 en zaterdag van 9 tot 12. Op zondag 7 en 14 november van 14 tot 17 uur, gesloten op 11 en 15 november. Meer foto's
De komende weken tonen we dagelijks een foto uit het Heusdens erfgoed.
6177