Verschillende klachten over werking OCMW-raad

Enkele OCMW-raadsleden hebben bij de gouverneur verschillende klachten ingediend tegen de gang van zaken binnen de OCMW-raad. Volgens onafhankelijk raadslid Hendrik Huyghelier gaat het daarbij vooral om het niet-tijdig verwittigen en bijeenroepen van de raad voor het grote publiek. Een andere klacht gaat erover dat de vorige raadszitting toch plaatsvond alhoewel de voorzitter de raad definitief geschorst had. NHZ, SP.A en onafhankelijke hadden erop aangedrongen om alleen de tijdig aangekondigde agenda te behandelen. Er zijn ook klachten over het systematisch laattijdig informeren van de leden van het Vast Bureau, wat in tegenspraak zou zijn met het huishoudelijk reglement. Jo Melotte (NHZ) heeft ook klachten over mondelinge en niet-mondelinge (sms, fax, email) tussenkomsten van mensen uit het publiek (van de N-VA), zonder dat de voorzitter daarop ingreep. Het is nu aan de gouverneur om een standpunt in te nemen.17724