Vervoerregioraad zet nieuwe stap

Vervoerregioraad zet nieuwe stap

Vandaag is de vervoerregioraad voor Limburg een tweede keer samengekomen. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 42 gemeenten, voor Heusden-Zolder was schepen Lode Schops aanwezig. Vandaag is gedeputeerde Bert Lambrechts tot politiek voorzitter verkozen. Limburg is trouwens de enige vervoerregio die ook volledig samenvalt met de provincie. De vervoerregio moet in de toekomst een vervoersplan opmaken waaruit op termijn een mobiliteitsplan voor heel de provincie moet uit voortvloeien. De gemeenten krijgen op die manier meer inspraak in hoe ze bijvoorbeeld bediend worden door De Lijn. Maar voor de mobiliteit in het algemeen moet er intensief samengewerkt worden door gemeente, provincie en Vlaanderen. Er wordt ook een beroep gedaan op een studieconcern.
48164