Vier generaties van Vogelsanck

Vier generaties van Vogelsanck

Vier generaties van Vogelsanck samen, die er wonen of ooit zullen wonen: baron Henri, baron Claude (die er nu ook deeltijds woont), baron Gauthier en baron Henri (de jonge). En deze laatste heeft duidelijk de ambitie om ooit in de voetsporen van zijn overgrootvader te treden want burgemeester Sonja Claes mocht al meteen haar sjerp afstaan.6992