VOKA heeft richtlijnen voor Heusden-Zolder

VOKA heeft richtlijnen voor Heusden-Zolder

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bezorgt werkgeversorganisatie VOKA-Limburg alle gemeentebesturen een memorandum met aanbevelingen. Die zijn gebaseerd op interviews met ondernemers, de input van de VOKA-ambassadeurs en lokale ondernemersclubs en de gemeentejaarrekeningen. Voor Heusden-Zolder stelt VOKA vast dat de ontvangsten stijgen maar de uitgaven en investeringen dalen. Tegelijk zijn de schulden per inwoner flink gedaald, tot een stuk onder het Limburgse en Vlaamse gemiddelde. Daarom pleit VOKA voor meer investeringen door de gemeente: zo'n 20 % van de exploitatieuitgaven. De werkgevers pleiten voor een afbouw van de gemeentebelastingen, behalve de gedragssturende belastingen. Heusden-Zolder investeert extreem laag in mobiliteit: € 9 per inwoner in 2012 en € 18 in 2016, ver onder Limburg en Vlaanderen. De gemeente moet meer en digitaal informeren over zijn logistieke beleid en mobiliteit. De oppervlakte bestemd voor werken ten opzichte van de totale gemeenteoppervlakte blijft op peil, waarmee Heusden-Zolder beter scoort dan Limburg en Vlaanderen. Er is volgens VOKA nog meer mogelijk door hoger bouwen toe te staan en panden andere functies te geven. Zowel de werkloosheids- als participatiegraad zijn altijd al minder goed in Heusden-Zolder. Ze gaan wel de goede richting uit, maar moeten nog meer aangepakt worden, bijvoorbeeld door scholen te stimuleren om meer STEM-opleidingen aan te bieden, bedrijven en secundaire scholen zouden samen moeten inzetten op duaal leren. En de gemeente moet de integratie en mobiliteit van kansengroepen bevorderen, aldus VOKA in zijn memorandum.43317