Volgend jaar weer kinderen van elders in BKO?

Volgend jaar weer kinderen van elders in BKO?

In december bespreekt de OCMW-raad naar verluidt de vraag om de buitenschoolse kinderopvang weer open te stellen voor niet-inwoners van Heusden-Zolder. Ondertussen hebben de scholen ook hun bijdrage geleverd in het project 'Proeftuinen naschoolse kinderopvang’. Daarbij werden kinderen meteen na schooltijd kort opgevangen op school zelf, om de drukte in de buitenschoolse kinderopvang op dat moment te verminderen. In september zijn enkele scholen met zo'n korte opvang gestart, andere zetten bestaande initiatieven voort.

Na een tussentijdse evaluatie zijn bijkomende afspraken gemaakt en komen er nog extra initiatieven. En minder drukte in de BKO betekent ruimte om kinderen van buiten Heusden-Zolder op te vangen. Schepen van Kinderopvang Marleen Hoydonckx (ondertussen GOED) benadrukt dat gemeente en OCMW samen hebben gezocht naar mogelijke oplossingen en nieuwe initiatieven en dat er een goede samenwerking was met OCMW-voorzitter Elke Gijbels (N-VA).37235