Volksvergadering over plannen Zolder-Centrum

De dorpsraad van Zolder-Centrum roept voor volgende week dinsdag een dringende algemene vergadering samen. Het is de bedoeling dat de dorpsbewoners daar, in samenspraak met schepen Marc Swevers en verkeersdeskundige André Moens laten horen hoe zij de herinrichting van Dorpsstraat en Dekenstraat zien. "Het is de bedoeling dat volgend jaar het centrum van Zolder wordt heringericht, het geld daarvoor is in de begroting voorzien," zegt schepen Marc Swevers. "Maar daabij moeten keuzes gemaakt worden, zoals het al dan niet opleggen van éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat, waardoor de bussen van De Lijn daar verdwijnen. Die zouden dan via Pironlaan, stukje Ringlaan en Kuipersstraat worden omgeleid. Maar dan moeten de bussen in twee richtingen door de Kuipersstraat kunnen, wat niet evident is en wat parkeerplaatsen zou kosten. Ook moeten we bekijken of we de bushalte aan de Schobbeberg meer richting Muze kunnen verplaatsen. Kortom, er moeten keuzes gemaakt worden en het zou goed zijn mocht iedereen op één lijn staan. Dan kan het masterplan worden uitgewerkt en op basis daarvan stellen we een ontwerper aan." De vergadering heeft plaats dinsdag 19 mei van 20 tot 22 uur in de fanfarezaal van Zolder.2526