Vooral investeringen wegen op OCMW

Het OCMW voorziet in zijn budget voor 2010 voor 9,17 milljoen euro aan kosten en 6,37 miljoen inkomsten. Samen met het overschot van vorig jaar betekent dat een tussenkomst door de gemeente van 2,37 miljoen euro of een half miljoen minder dan eerder voorzien in het meerjarenplan. Enerzijds is er de sterke toename van de investeringen waardoor de intresten en kapitaalsaflossingen aangroeien, anderzijds zijn er bouwwerken nog aan de gang waardoor kosten dit jaar niet helemaal verrekend worden. Belangrijkste investeringen zijn de buitenschoolse kinderopvang (Zolder en Bolderberg zijn in gebruik, in Heusden-Centrum is de opening voorzien in juli). Daarnaast is de bouwvraag ingediend voor de serviceflats (opening voorzien in najaar 2011) en wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring om te starten met het nieuwe dagverzorgingscentrum in De Rijzillen. Grootste uitgavenpost voor het OCMW is uiteraard het personeel, samen met de raadsleden, goed voor 65 % van het budget of bijna 7 miljoen euro. 14,68 % of 1,34 milljoen is dit jaar voorzien voor sociale bijstand: leefloners, steun voor elektriciteit, verwarming, ....4419