Vooral mobiliteitsvragen in Viversel

Vooral mobiliteitsvragen in Viversel

Op de volksvergadering van Dorpsraad Viversel, met bijna 50 aanwezigen, zijn woensdag heel wat mobiliteitsvragen aan bod gekomen. Zo zit de verhoging van de snelwegbrug over het kanaal op schema, maar over de ontsluiting van de kolenhaven is er nog geen officieel antwoord. Het fietspad op de Kerkstraat ligt in handen van AWV, dat is gepland najaar 2017, begin 2018.

Op 8 maart komt er een vergadering over de verschillende maximum-snelheden op de gemeentewegen, zonder bord zal steeds de 70 km per uur gelden. De politie onderlijnt dat snelheid en sluikstorten prioriteiten blijven en dat na meldingen altijd controles volgen. Sluikstorters lopen voortaan een grote pakkans door de camera in te zetten. Twee gemeente-arbeiders werken heel het jaar door aan de opruiming van het zwerfvuil . Tegelijk zijn nog steeds inwoners welkom voor de 'claim-je-plekje' actie.

Over de plaatsing van de borden 'Viversel-Bolderberg' lopen nog onderhandelingen. De carpoolparking biedt plaats aan 48 auto's, maar als na de proefperiode blijkt dat uitbreiding nodig is, dan kan dat. Er is ook fietsparking voorzien, een halte van De Lijn momenteel niet. Aan het BMX-terrein wordt gewerkt om de 'geluidsoverlast' te verminderen door het verplaatsen en richten van de luidsprekers en de plaating van akoestische elementen. Op sommige circuit-evenementen zijn inwoners van Viversel gratis toegelaten. Er werd nog eens op aangedrongen om klachten over geurhinder onmiddellijk te melden bij de politie. (foto's Lode Beylemans, Jo Melotte)31368