Vooral veel bestuurders te snel

Bij de grootscheepse SLimacties van het afgelopen weekend - die ook in Heusden-Zolder plaats hadden - bliezen 70 van de 1995 bestuurders positief (4%). . Bij de snelheidscontroles zijn 789 van de 5610 gecontroleerde voertuigen geflitst, dat is maar liefst 14 % wat meer dan het dubbele is van het jaargemiddelde van 2010. 25 rijbewijzen zijn onmiddellijk ingetrokken, de meeste omwille van dronkenschap. Daarnaast zijn nog eens 113 andere inbreuken vastgsteld, 16 bestuurders konden geen verzekeringsbewijs voorleggen, 5 hadden geen inschrijvingsbewijs en 29 waren technisch niet in orde. Bij 14 ontbrak het rijbewijs en 17 mensen 'vergaten' hun gordel te dragen.7213