Voorlopig 18 punten op de gemeenteraad

Voorlopig 18 punten op de gemeenteraad

De gemeenteraad van donderdag 30 september om 19 uur telt voorlopig 18 punten in de openbare zitting. De raad krijgt onder meer een rapport over het meerjarendoelstellingenplan.  De raad moet het licht op groen zetten voor de aankoop van meer dan 7 ha groengebied in de Mangelbeekvallei achter kasteel Meylandt, met subsidies. De gemeenteraad moet ook het lokaal energie- en klimaatpact ondertekenen. Zoals gemeld vergadert de gemeenteraad voor het eerst weer opnieuw fysiek, maar dan in het congrescentrum van het circuit, er zijn 20 plaatsen voor het publiek waarvoor vooraf moest gereserveerd worden. 
70759