Voorlopig nog geen nieuwe mantelzorgpremie

Voorlopig nog geen nieuwe mantelzorgpremie

Aan het eind van de raad bracht Herwig Hermans (N-VA) het toegevoegd punt over de mantelzorgpremie te berde. Hij wees erop dat er niet één systeem bestaat, maar dat gemeenten de vrijheid hebben om dat zelf te organiseren. Hij pleitte daarom voor een eenvoudig en transparant systeem. Schepen Funda Oru (SP.A) gaf even de historiek van de mantelzorgpremie in Heusden-Zolder die inderdaad vanaf 1998 bestaan heeft, maar is aangepast na de invoering van de Vlaamse zorgverzekering om in 2008 volledig afgeschaft te worden. De schepen had ook de statistieken en de regelingen in andere gemeenten bekeken, maar zei dat in de opmaak van het beleidsplan - en dus globaal sociaal plan - zal gekeken worden hoe de lokale zorg nog verder kan uitgebouwd worden.45290