'Vorig jaar 330 illegale slachtingen'

"We hebben in eerste instantie dit politiereglement opgesteld omdat het vorig jaar grondig is misgelopen op het Offerfeest," zegt burgemeester Sonja Claes. "Er zijn toen 400 slachtbonnen afgehaald terwijl er 70 schapen zijn gebracht naar de tijdelijke rituele slachtplaats aan de moskee. Dat betekent dat er 330 schapen illegaal thuis zijn geslacht. We hebben toen kritiek gekregen van het Federaal Voedselagentschap en dat heeft de jongste tijd ook nog de druk op ons opgevoerd. Als de moslims de Belgische wet niet kennen, dan moeten we blijkbaar nog een extra reglement opmaken, maar als ze nu allemaal zeggen dat het niet nodig is, dan is het hun verantwoordelijkheid dat ze de wet respecteren." "Wij zijn als gemeente verplicht om een slachtplaats te voorzien," voegt schepen Marc Swevers eraan toe. "Op het Brancardiershof hebben we voldoende plaats gevonden en daar investeren we liefst 50.000 euro, 25.000 in containers, kelers en haken en nog eens 25.000 in terreinverharding en afvoer." Voorzitter Engin Özdemir van de moskeevereniging houdt vol dat volgens hem het ritueel thuisslachtverbod strijdig is met de Europese richtlijnen. Hij wil met federale parlementsleden overleggen om de Belgische wetgeving te laten aanpassen. Donderdagavond had hij alvast contact met de plaatselijke volksvertegenwoordiger Yalçin Hilâl die ook op de gemeenteraad was.3646