Vragen bij tekort van 10 miljoen in planning

Vragen bij tekort van 10 miljoen in planning

Bij de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 had de N-VA-oppositie enkele bedenkingen. Blijkbaar is er in de aanvang van de planperiode een 'missing' gemaakt die voor liefst 10 miljoen euro minder in het budget zorgt. Herwig Hermans stelde voor om na de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur van de gemeente zo snel mogelijk orde op zaken te stellen in het departement financiën en een debat te voeren over de werking ervan. Zijn partijgenoot Hans Zegers zag dat er een aantal dingen geschrapt zijn uit de meerjarenplannen, zoals het Huis van de Ondernemer terwijl zo'n dienst belangrijk kan zijn als ondersteuning van handelaars en ondernemers. Hij vroeg ook wat de plannen zijn met de grond op de kruising Molenstraat-Ringlaan - oude CVO-site - en welke werkingsmiddelen er nu voor de fiets zijn voorzien. 

Schepen van financiën Isabelle Thielemans (CD&V) zei dat alle beleidsbeslissingen over de meerjarenplannen tot stand gekomen zijn in dialoog tussen administratie en politiek en dat ze goedgekeurd zijn door de hogere overheden. "Het Huis van de Ondernemer is geschrapt omdat we dat eerst wilden onderbrengen in het huidige OCMW-gebouw, maar de kerkfabriek  van Heusden heeft meermaals te kennen gegeven de hoofdkerk terug te willen geven aan de gemeente om terug te plooien op de oorspronkelijke kerk. Samen met de verhuizing van het OCMW naar Zolder moet het hele plaatje van Heusden herdacht worden, en dan kun je daar geen andere plannen in maken. De jongste tijd is trouwens gebleken dat de ondernemers op alle mogelijke steun kunnen rekenen en dat er dus niet echt behoefte is aan een huis van de ondernemer. De grond op de hoek Ringlaan-Molenstraat zal door een studiebureau onder de loep genomen worden om de gemeente te begeleiden in een bouwprogramma. Dat studiebureau zal binnenkort bekend zijn." 

Wat de mobiliteit betreft, wees schepen Lode Schops (GOED) erop dat vorige maand ook al was gestipuleerd dat niet werd gekozen voor een fietsactieplan maar wel om direct acties uit te voeren. "Je kunt ook niet zeggen dat er niets voorzien is voor fietsen, als je ziet hoeveel fietspaden op dit moment op de planning staan," aldus Schops die een hele opsomming gaf. Burgemeester Borremans en schepen Thielemans gaven de dienst financiën wel een pluim en stelden dat het niet is omdat er een tekort van 10 miljoen is, dat die dienst niet goed werkt. De meerderheid keurde de budgetwijzigingen goed, oppositie stemde deels tegen, en onthield zich deels.


66715