Vragen over Helzold, APL en fietsstraten

Vragen over Helzold, APL en fietsstraten

De N-VA-fractie had een heel aantal vragen voorbereid voor de gemeenteraad vanavond. Zo vroeg Steven Goris hoe het zit met de planning van de werkzaamheden op Helzold, de Vlaamse subsidie van 178.000 euro is immers al een half jaar geleden toegekend. Volgens schepen van Sport Lode Schops (GOED) zijn de definitieve plannen nog niet klaar en komt de financiering niet alleen van de gemeente, ook de clubs dragen bij. Er komen een nieuwe kantine en kleedkamers, daarnaast zullen buiten 6 padel- en 4 tennisterreinen aangelegd worden. Ook de speedwaypiste wordt gerenoveerd  samen met het middenterrein zodat dat weer multifunctioneel kan gebruikt worden. Er is ook een loopomloop gepland met oog voor het mijnverleden.

Steven Goris vroeg naar de stand van zaken bij APL, waar volgens hem opnieuw veel klachten zijn over geurhinder, ondanks de nieuwe installatie. Hij wilde weten of de metingen die de gemeente gepland had dit voorjaar al zijn uitgevoerd. Volgens burgemeester Mario Borremans (GOED) zijn die meteingen nog niet voor meteen voorzien en kan de gemeente momenteel weinig ondernemen in het dossier.

Nog vanuit de N-VA vroeg Hans Zegers naar de handhaving in de fietsstraten die sinds kort in Heusden-Zolder zijn ingericht. Volgens hem wordt het inhaalverbod nog veelvuldig overtreden en kan dat tot gevaarlijke situaties leiden als fietsers dat niet verwachten. Schepen van mobiliteit Lode Schops was het ermee eens dat de omslag moet gemaakt worden naar een meer repressieve aanpak. Dat zal worden voorgelegd in de mobiliteitscel, een timing daarvoor is nog niet concreet.

Hans Zegers stelde tenslotte ook voor om het reilen en zeilen in de huidige school Beekbeemden zo goed mogelijk op foto vast te leggen om het te bewaren voor de school wordt gesloopt en dat voor de verhuizing. Schepen van Onderwijs Marleen Hoydonckx (GOED) antwoordde dat aan studenten van de Academie en het CVO is gevraagd om hierin te begeleiden. Foto’s met kinderen kan niet omwille van de GPDR maar er zal gekeken worden om beeldmateriaal te verzamelen als de klassen nog ingericht zijn.73104