Vrijdag welzijnsforum over vluchtelingen

Vrijdag 5 maart om 18u30 organiseren het OCMW en de gemeente in 't Kuipershof het 16de Welzijnsforum. Het is de bedoeling dat iedereen die in Heusden-Zolder actief bezig is met welzijn elkaar kan ontmoeten. Daarbij gaat ook veel aandacht naar de vrijwilligers omdat zij een essentiële schakel vormen in de welzijnssector, niet toevallig dat het forum tijdens de 'Week van de vrijwilliger plaats heeft. Er zijn zowat 200 inschrijvingen. De titel van de avond luidt 'Moe kumt da van en moet giet da hinne?'. Het gaat gan ook over vluchtelingen. Het OCMW is immers al 10 jaar bezig met een lokaal opvanginitiatief en daar is vorig jaar nog het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis bij gekomen. In de beide centra wordt de werking toegelicht, waarbij wordt stilgestaan bij de leefwereld van de asielzoekers zelf.4447