Vroeger en nu (12)

Vroeger en nu (12)

Ook het hele oude Sint-Franciskusziekenhuis stond blijkbaar al geregeld in de steigers. Al gingen de uitbreidingen toen iets minder snel dan nu. (foto Gust Ischen)12068