Vroeger en nu (28)

Vroeger en nu (28)

Heusden-Dorp was vroeger minder volgebouwd, maar ook toen was er al horeca aanwezig. (Geschied- en Heemkundige Kring/Gust Ischen)
6600