Vroeger en nu (38)

Vroeger en nu (38)

De Guido Gezellelaan met links de statige tandartswoning, die er nog altijd staat maar nu achter de bomen verscholen zit. Verder op de rijhuisjes, die al enkele tientallen jaren verdwenen zijn. Het braakliggend terrein wordt binnenkort door een nieuwbouw ingenomen, waarin ook de tandartswoning wordt geïntegreerd. (foto Gust Ischen)
9292