Vroeger en nu (42)

Vroeger en nu (42)

Vroeger heette dit de Dorpsstraat in Heusden-Centrum, na de fusie zijn natuurlijk heel wat namen herschikt en werd dit deel het Sint-Willibrordusplein. Destijds telde Heusden trouwens veel meer cafés dan nu. (foto Gust Ischen)
9321