Vzw Toerisme Heusden-Zolder is dakloos

De vzw Toerisme Heusden-Zolder - niet te verwarren met de dienst toerisme - is dakloos. Het gemeentebestuur wil niet langer dat de vzw haar zetel behoudt in de kantoren van de dienst toerisme in de Vrunstraat omdat het geen gemeentelijke vzw is. De vereniging, die met vrijwilligers werkt, heeft enerzijds een adviesfunctie en organiseert anderzijds ook zelf een aantal activiteiten, zoals de winterborrelwandeling, de opencircuitdag, kerstmarkt, enz. Maar de vereniging moet dus een ander onderkomen zoeken, niet alleen voor haar vergaderingen maar ook voor het archief en materialen. Eerst leek een oplossing in de maak op Circuit Zolder, waar een geschikt lokaal was gevonden, maar dat had ook nog andere bestemmingen dus heeft de raad van bestuur van het circuit die vraag afgewezen. Er bestaat nu nog één mogelijkheid en dat is elders een ruimte huren, in de hoop dat na aftrek van het huurgeld er nog werkingsmiddelen overschieten. Anders dreigt de vzw naar een gewone adviesraad af te glijden en wordt misschien in 2011 de 50ste verjaardag niet meer gehaald. Als er tegen dan überhaupt nog toeristen naar Heusden-Zolder komen ...4541