Wachten op de nieuwe zwembadstudie

Wachten op de nieuwe zwembadstudie

Het kersvers gemeenteraadslid Steven Goris (N-VA) had al meteen twee vragen. Zo vroeg hij of het gemeentebestuur nog meer investeringen gepland heeft in het openlucht zwembad Terlaemen en of daar gedacht wordt aan een overdekking. Schepen van Sport Lode Schops (GOED) stelde dat daarvoor gewacht wordt op een studie over het hele zwembadgegeven in Heusden-Zolder. Die is tot nu toe nog niet uitgevoerd, maar zal er wel komen en op basis daarvan zullen eventuele nieuwe investeringsbeslissingen genomen worden. Alleszins zijn in het afgelopen anderhalf jaar heel wat vernieuwingen gebeurd in het openlucht zwembad.

Goris had ook vragen bij de verkeersdrukte die er momenteel is in de Laarstraat. Enerzijds komt dat door de onderbreking van het jaagpad en anderzijds door de opening van zomerbar Barnou. De drukte weegt niet alleen op de leefbaarheid voor de buurt, maar leidt ook tot verkeersonveiligheid. Hij vroeg dan ook af er al een plan van aanpak was. Bevoegd schepen Lode Schops (GOED) zei dat er vanuit de dorpsraad nog geen vraag was binnengekomen bij de mobiliteitscel. 


69898