Wandelen in HZ: in het spoor van de Theux

Wandelen in HZ: in het spoor van de Theux

Deze maand neemt Stefan Was ons mee in het spoor van Graaf de Theux, met vertrek aan het Sint-Willibrordusplein in Heusden. Het is een wandeling van ongeveer 6 km op verharde en onverharde paden, waarbij je de gele, betonnen paaltjes met zwart geschilderde pijlen volgt. Bij het vertrek – achter de kerk – bevindt zich de familiegrafkelder van de graven de Theux de Meylandt et Montjardin uit 1815. Toen in 1923 het kerkhof rond de kerk verplaatst werd naar het huidige Koning Boudewijnplein, bleef alleen de grafkelder bewaard. In de akte daarover staat:  ‘ … kelder zal dienen ten eeuwigen dagen tot begraafplaats …’.  

Het traject gaat verder via de Poorthoevestraat, Mispad, Nicolaistraat, Kruiswegstraat en dan de Schootstraat schuin oversteken richting Mangelbeekvallei. Het spoorwegviaduct – het routeke – was de verbinding van de koolmijn van Zolder met het Albertkanaal, de lossing. Het natuurgebied de ‘Vallei van de Mangelbeek’ ligt tussen de dorpscentra van Heusden en Zolder. De woonkernen groeiden historisch op twee getuigenheuvels. Een tocht in de vallei gaat langs afwisselende landschappen en toont een mooie brok natuur. Na een tijdje bereik je de blokhut in het domein van Meylandt.

Mangelbeek verplaatst

Ridder Barthélemy de Theux was betrokken bij de oprichting  van de Belgische Staat (rond 1830) en bij de koningskeuze van Leopold I. Hij was minister van binnenlandse zaken in de allereerste Belgische regering en overleed in kasteel Meylandt als eerste minister van het land in 1874. Graaf Albert de Theux wou in 1897 burgemeester van Heusden worden. Daarom liet hij de bedding van de Mangelbeek, destijds de grens, verleggen. Zo  kwam het kasteel op de Heusdense kant te staan en werd hij inwoner van Heusden. Zo kon hij van 1897 tot  1915 burgemeester van Heusden worden.

Blokhut uit Brilon

De houten Blokhut werd in 1991 opgericht en is een schenking va partnerstad Brilon bij de 20ste verjaardag van de verbroedering. Ze wordt uitgebaat door de ‘Meylandtvissers’ en is een populaire stop bij wandelaars en fietsers. Van daaruit volgen we de geelzwarte paaltjes, op terugweg naar Heusden, langs de Mangelbeek op. De moerassige ondergrond is deels een gevolg van de mijnverzakkingen. Pompinstallaties regelen nu het waterdebiet. Bij het eerste brugje steken we de beek over. Hier heeft de stilte van de natuur vele geluiden. Geniet van de fluitende zwartkoppen, winterkoning, tjiftjaf …  

Via een spoorwegviaduct, langs de volkstuintjes, bereiken we de Kapel van de O.L.V. van Altijddurende Bijstand (het Koortskapelleke) in de Schootstraat. Nu gaat het richting sporthal Olympia en Hof ter Bloemen en dan via de Guido Gezellelaan terug naar de kerk. Overigens bestaat de mogelijkheid om aan Meylandt een ommetje te maken langs de waardevolle hoogstamboomgaard van 2,5 ha. Van aan de blokhut ga je dan richting kasteel, het brugje over en links door de mooie dreef. Er loopt een wandelpad rond de boomgaard en het levert je 1500 extra stappen op.47585