Wat nu met het Woutershof?

Wat nu met het Woutershof?

Het is niet duidelijk wat met het Woutershof in Zolder-Centrum moet gebeuren. Zoals bekend wilde het gemeentebestuur daar een dorpsherberg met ontmoetingsruimte van maken. Om een kandidaat-uitbater te vinden, was een omvangrijke procedure uitgewerkt. Bovendien moest de uitbater aan heel wat voorwaarden voldoen, hij moest flink investeren in het gebouw en ook de restauratie op zich nemen. Daarvoor kon hij (of zij) wel een beroep doen op subsidies omdat het om een beschermd gebouw gaat. Maar er meldde zich slechts één kandidaat, zijn kandidatuur bleek dan ook nog onontvankelijk en onregelmatig. Daarop heeft het schepencollege de plaatsingsprocedure afgesloten. Wat er nu verder met het Woutershof - dat leegstaat na het gedwongen vertrek van het museum - moet gebeuren, is niet duidelijk. Het gemeentebestuur gaat nu eerst onderzoeken wat er met het gebouw zelf moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld dringende restauratiewerken. Tegelijk zal de invulling opnieuw bekeken worden. De fiets- en wandelbruggetjes over de gracht aan de achterzijde zijn ondertussen gelegd, maar er moet dus nu naar een nieuwe brug naar de Zolderse gemeenschap gezocht worden.75899