Wateroverlast 't Wiek en Stationsstraat aangepakt

Wateroverlast 't Wiek en Stationsstraat aangepakt

Er is eindelijk een oplossing in zicht voor de wateroverlast in 't Wiek en een deel van de Stationsstraat. Bij zware en langdurige regenval krijgen heel wat buurtbewoners te maken met overstromingen, de laatste keer vorig jaar in juli. De gemeente en provincie werken samen aan een oplossing. Daarbij worden verschillende maatregelen bekeken. Zo is gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos of het stuwniveau van de vijver in het gebied Den Aenhof kan verlaagd worden om zo daar een grote hoeveelheid water te bufferen. Nog deze maand wordt het terrein tussen de Mangelbeek en 't Wiek opgemeten om daar maatregelen te bekijken. Ondertussen heeft het schepencollege groen licht gegeven om de riolering in 't Wiek te laten aanpassen, dat ligt nu op tafel van een studiebureau. Het is de bedoeling het oppervlaktewater in 't Wiek rechtstreeks naar de Schansbeemdenbeek af te voeren. Als de school Beekbeemden afgebroken is, komt daar  ook nog een extra buffer die moet voorkomen dat stroomafwaarts in de omgeving van Mommestraat en Molenstraat wateroverlast zou ontstaan. Ook een bijkomende verbinding tussen de Schansbeemdenbeek en de Mangelbeek wordt bekeken.71841