Week tegen racisme (2) Het Berenhuis

Week tegen racisme (2) Het Berenhuis

Jaarlijks komen zowat 1.000 mensen naar Het Berenhuis, uit de buurt of van ver daarbuiten, van allerlei leeftijden en origine. De coördinatoren ervaren dagelijks dat elke mens uniek is, dat houdt ze wakker en maakt elke ontmoeting boeiend. ‘Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar wel de moeite doen om naar elkaar te luisteren. Verschillen leiden immers niet alleen tot conflicten maar kunnen je blikveld verruimen en bijzonder leerzaam zijn,” vinden ze in Het Berenhuis. Ontmoeten is ook meer dan alleen maar praten: samen dingen beleven, samen op zoek gaan naar nieuwe partners, samen activiteiten op poten zetten en achteraf blijkt dat mensen – ondanks alle verschillen - uiteindelijk van hetzelfde genieten. Dat leerproces van telkens weer ontdekken en leren uit fouten, geeft positieve energie die alles de moeite waard maakt. “Hoe zou het zijn als er gemeenschappen zouden bestaan waarin iedereen hetzelfde denkt en ervaart? We zouden die bonte diversiteit en dat dagelijkse leerproces missen. Het zou de fundamenten van onze werking doen wankelen. Net omdat we allemaal anders zijn, is iedereen de moeite waard,” zo klinkt het in het Berenhuis. https://www.facebook.com/ikzagtweeberen?fref=ts 19845