Week tegen racisme (3) De Droomboom

Week tegen racisme (3) De Droomboom

Nog zo’n prachtig product van onze lokale samenleving waarin verschillende culturen elkaar vinden is vzw De Droomboom. Die ontstond uit de bekommernis van een groep jonge ouders in Berkenbos over enkele problemen in de buurt: een tekort aan naschoolse opvang, een beperkt aanbod aan naschoolse activiteiten en de grote kinderkansarmoede. Om daaraan tegemoet te komen, organiseert De Droomboom nu laagdrempelige, naschoolse vrije-tijds-activiteiten. Alle kinderen en jongeren krijgen daarin de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De ouders steken samen met andere vrijwilligers de handen uit de mouwen om een leeg gebouw van de school in de Sint Maartenlaan om te toveren tot een ‘droom’- plek voor ieder kind uit de buurt. In korte tijd wordt al een grote groep kinderen bereikt en die kunnen de kinderen tekenles, een Franse taalintroductie en een muziekinitiatie volgen. Volgend jaar komen daar nog dictielessen en circustechnieken bij.19858