Weer schade door everzwijnen

Weer schade door everzwijnen

Er is vanmorgen opnieuw een klacht ingediend over schade die door everzwijnen is aangericht. Deze keer zou het gaan om schade in een weide die nabij de Koolmijnlaan is gelegen.35629