Welk is jouw favoriete plekje?

Welk is jouw favoriete plekje?

Toerisme Limuburg is in elke gemeente op zoek naar het favoriete plekje langs het fietsroutenetwerk. Inwoners kunnen daarvan een foto maken en opladen via www.toerismelimburg.be/favorieteplekje. Het plekje dat in elke gemeente verkozen wordt, krijgt een vermelding op het fietsroutenetwerk. En je kunt er zelf ook nog een vakantie in Limburg van 500 euro mee winnen als jouw plekje in de top 3 belandt.14368